Chiến thuật sell put, sell call các kiếm tiền khi stock đang bị lỗ nặng

Chiến thuật Sell Put cơ bản
Chọn Những tickers nào rớt ko phải vì bad news mà chỉ theo market đi xuống. Phải chọn được strong support , thì chọn strike phía dưới đó sẽ an toàn. Khuyên là Sell put cho 1-2 tuần. Mà phải đợi ngày đỏ thật mạnh thì hãy sell put- đặt cọc mua shares giá tốt. Gần như đụng đáy và bắt đầu bounce thì sell put hợp lý lắm. Đang rớt chưa có tín hiệu reversal thì chờ nhé. Mà phải chọn được mã tiềm năng và có premium tốt. Có thể canh out khi giá chạy đụng resistance- kháng cự và có tín hiệu quay xuống .

SELL COVERED CALL STRATEGY:
Mình đã có 100 shares, và muốn kiếm lời thêm
Được gọi là “covered” call vì mình đã có 100 shares cover loss
Trong ngày muốn mở sell call thì nên mở lúc stock lên cao nhất, tiền premium ăn sẽ nhiều
Sell giá cao, mua lại giá thấp (khi stock đi xuống thì giá sẽ thấp)hoặc để nó tự expire cũng được (stock đi hướng nào cũng ăn)
Khi sell call (sell put) xong nó trừ kệ nó, tới ngày expire cũng ăn
Nếu tới ngày hết hạn, giá stock trên giá strike thì stock sẽ bị bán ra hết ở giá strike + ăn hết tiền premium, còn dưới strike thì được giữ shares + ăn hết tiền premium
Ví dụ: Có 100 shares BAC giá
hiện tại $20, sell $22C June 19 @1.5
$22 là giá strike, C là Call, 1.5 x 100 = $150 tiền premium sẽ ăn được
Tới ngày June 19 nếu BAC dưoi $22 se an het $150
Toi ngay June 19 neu BAC tren $22 se an het $150 nhung shares se bi ban ra o gia $22, du no co len $50 minh van phai ban ra o gia $22

FROM JANG VU.
SELL PUT STRATEGY:
Muốn mở order thì sell to open, muốn đóng cái order đó thì buy to close
Sell giá cao, mua lại giá thấp, hoặc đợi tới ngày expire để nó tự expire
sell put chọn ngày nào nó bị đỏ thì premium ăn được sẽ ngon hơn
Chỉ sell con nào mà mình nghĩ mình sẽ mua nó ở cái giá strike mình đã đặt, lỡ nếu nó đi sai đường, mình còn có thể giữ shares của nó được
Nếu để nó tự expire, thì ăn hết premium, dù nó đi hướng nào
Nếu trên giá strike thì ko cần mua shares, còn dưới strike thì phải mua shares ở giá strike (nó sẽ tự bán, mình ko phải tự mua shares)
Ví dụ: Sell BAC $25P @0.3 expire June 19
$25 là giá strike, P là put, 0.3 là tiền premium ăn được = 0.3 x 100 = $30
giá hiện tại của BAC là $25.73, mình sell put $25, tới ngày June 19 sẽ an đuoc $30, neu BAC tren $25 thi an $30 ko phai mua shares, duoi $25 thi an $30 va mua shares o gia $25

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *